Bài thu hoạch khóa 120

Lớp Diện chẩn – Điều khiển liệu pháp, khóa 120, năm 2011.
Giảng viên: GS.TSKH Bùi Quốc Châu, Trung tâm Việt Y Đạo.

Học viên: Nguyễn Văn San
Sinh ngày: 12/12/1973
Điện thoại: 09 4568 9573
Email: san.dienchan@gmail.com
Địa chỉ: Phòng 312 – P3 Phương Liệt (tòa 17 tầng, ngã tư Giải Phóng, Trường Chinh) – Hà Nội.

Đọc tiếp

Đường lối Diện Chẩn


Bùi Quốc Châu và Jean-Pierre Willem

Tại sao tôi viết bài này? Vì Diện Chẩn hiện nay đã và đang có hàng triệu người áp dụng ở hàng trăm quốc gia trên thế giới (chỉ tính đến sáng ngày 8/7/2011, số lượt người truy cập, xem http://www.dienchan.com đã hơn 1.400.000, thuộc 105 quốc gia/lãnh thổ) sau 31 năm kể từ khi tôi tìm ra phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc mà ngày nay được gọi với tên ngắn gọn là DIỆN CHẨN, thay vì gọi đầy đủ như trước đây là “Diện chẩn – Điều khiển liệu pháp”.

Đọc tiếp

Đường hướng Việt Y Đạo

Việt Y Đạo vừa làm công việc của thầy thuốc, vừa làm công việc của tu sĩ nhưng lại khác với hai giới trên. Việt Y đạo là gì? – Là một đạo sống, một nghệ thuật sống, chứ không chỉ là một trường phái hay một biện pháp về y học ( hiểu theo nghĩa thông thường) hoặc tôn giáo.
Tại sao có chủ trương Việt Y Đạo?

Việt Y Đạo khác với Y học thông thường thế nào ? So sánh với Việt y, Tây y, Đông y thế nào? với Tôn giáo?

Đọc tiếp